• k1
  • k2
  • k5
  • K1
  • k5

BOZOK İSLAMİ ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

 

Bozok İslami Araştırmalar Derneği Bir İsmailağa Kuruluşu olup, Yozgat Kandil Camii İmam Hatibi Asım SAKARYAOĞLU Fahri Başkanlığını yürütmektedir.

   Bir İsmailağa Kurluşudur...

DUYURULAR
AYET
O büyük baş hayvanlara biz sizin için onlara Allah'ın(dininin)nişanlarından kıldık ki onlarda size ait (maddi ve manevi) pek büyük bir hayır vardır. Artık(develeri yatarken değilde el ve ayaklarını uzata(tak ayakta duran)lar halindeyken (kurban edin ve kesin esnasında) onlar üzerine Allahın adını anın! (Can'ları çıkarak) yanları (yere) düştüğü zaman (dilerseniz) onlardan yiyin, (elinde bununana ve istemeden verilerine) kanaatkar olanada (istemek için yolunuza çıkan) dilenciye de yedirin! İşte sana! biz böylece onları (olanca cüsselerine ve güçlerine rağmen) size (görülmemiş bir teslimiyetle) tamamen itaatkar kıldık (bu yüzden hiçbir engelle karşılaşmaksızın onlara bağlayıp boğazlayabiliyorsunuz Allah'ın tesbihi olmasaydı onları kendilerinden çok daha küçük ve güçsüz olan bazı yabani hayvanlardan daha aciz bulamazdınız )taa ki siz (İhlasla kurban keserek bunca nimetimize )şükredesiniz. (Cahiliyet ehli kestikleri hayvanların kanlarını Kâ'be'ye ulaştırıyorlar ve bunu bir ibadet sayıyorlardı.halbuki)onların ne etleri ne de kanları asla Allah'a ulaşacak değildir! velakin sizden O'na (ancak) takva (nedeniyle yapmış olduğunuz kurban ibadeti) ulaşmaktadır. İşte sana! sizi (ibadet vazifelerine) hidayet buyurmasına karşılık (Allah-U Ekber diyerek) Allah tekbir edesiniz diye O böylece onları size tamamen itaatkar kılmıştır. (Habibim emellerime tutan ve ihlasla ibadet yapan) o güzel amel sahibi kimselere müjdele. HACC;36-37
HADİS
Ey Fâtıma kalk kurbanının yanında hazır bulun zira onun kanından damlayan ilk damla ile birlikte işlemiş olduğun bütün günahlar bağışlayacaktır. Namazım,kurbanın,hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah (celle celâlühü) içindir O'nun hiçbir ortağı yoktur de. Beyhakî (es-Sünenü'l-Kübra) No;19162,9/476
SÖZ
Mevla Te'ala Kur'an-ı Kerim'inde bize her şeyi emrediyor. Dünyada ve ahirette rahat yaşamak için vazife taksimi yapmak lazım. Evvela herkes Kuran'ı anlayacak kadar arapça okuyacak ondan sonra da kimisi ziraatçi, kimisi doktor, kimisi mühendis, kimi müftü, hoca, hakim v.s. olacak. MAHMUT USTAOSMANOĞLU EFENDİ HAZRETLERİ (Kuddise sirruhu)
BİAD - Bozok İslami Araştırmaları Derneği
Tasarım: Gökhan Balcı